Czy niepełnosprawny ma szansę?

W Sulejówku w ramach aktywizacji zawodowej na wsparcie mogą liczyć także osoby niepełnosprawne. Jedna z lokalnych fundacji podjęła się tego trudnego tematu, realizując projekt pilotażowy przeznaczony w zupełności dla osób niepełnosprawnych.

Główne założenie i cel projektu to wsparcie osób niepełnosprawnych w podczas swojej pierwszej drogi prowadzącej do rynku pracy. Projekt jest przygotowany w ten sposób, że ma przeciwdziałać barierom, jakie spotykają osoby niepełnosprawne wkraczające na lokalny rynek pracy.

Aby przystąpić do udziału w projekcie należało mieć ukończone 16 lat, posiadać status osoby bezrobotnej, być w wieku produkcyjnym, posiadać orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

W ramach udzielanego wsparcia uczestnicy mogli liczyć na opracowanie indywidualnych planów działania, udział w warsztatach aktywizacji zawodowej w ramach wyjazdu, staże rehabilitacyjne, praktyki, szkolenia, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie zarówno na płaszczyźnie szkoleniowej, jak i psychologicznej, poradnictwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy. Jest to bardzo potrzebny projekt, ponieważ bardzo często osoby niepełnosprawne są automatycznie wykluczane z możliwości starania się o pracę, pomimo iż ich niepełnosprawność nie ma wpływu na jakość pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *