Doszkalanie pracodawców i pracowników

Właśnie zakończył się nabór wniosków prowadzony przez Urząd Pracy w Szydłowcu. Jest to nowy rodzaj wsparcia aktywizacyjnego zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Projekt dotyczy finansowania kosztów kształcenia ustawicznego zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Wsparcie ze środków na rzecz pracodawców przyznawane będzie pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów, o których mowa bezpośrednio na stronie internetowej Urzędu pracy w Szydłowcu.

Wnioski spełniać będą określone wymagania w priorytetach określonych jako wsparcie kształcenia zawodowego ustawicznego w określonych sektorach jak: przetwórstwo przemysłowe, opieka zdrowotna, transport i gospodarka magazynowa. Zawody deficytowe określone w obszarze Szydłowca wspierane zawodowym kształceniem ustawicznym. A także wsparcie kształcenia ustawicznego, dla osób które mogą udokumentować swoją pracę przez co najmniej 15 lat w warunkach o szczególnym charakterze, pozbawionych prawa do emerytury pomostowej.

Środki na projekt pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanego na rok 2017. Jest to szansa zarówno dla pracodawców na podniesienie swoich kompetencji. Skorzystać mogą z programu także pracownicy. Dla nich jest to także możliwość nie tylko podniesienie kwalifikacji, ale także uzyskania lepszego wynagrodzenia, emerytur itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *