Kierownikiem nie łatwo być

Niedawno burmistrz Żelechowa ogłosił nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej. Aby wziąć udział w zmaganiach o stanowisko, należało spełnić kilka bardzo ważnych wymogów formalnych.

Przede wszystkim kandydat starający się o stołek kierowniczy musiał legitymować się wykształceniem wyższym oraz minimum 5 letnim stażem pracy, w którego skład wchodzi co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym związanym z gospodarką komunalną.

Osoba taka nie może być karana za przestępstwa skarbowe czy inne spowodowane umyślnie. Znajomość obsługi komputera to także obowiązek bezwarunkowy.

Dodatkowo kandydat powinien bardzo dobrze znać ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, gospodarce komunalnej, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także prawo zamówień publicznych.

Stanowisko kierownika zobowiązuje także, aby kandydat był rzetelny, sumienny, wykazywał się wysoką kulturą osobistą, był odpowiedzialny i komunikatywny, a także kreatywny. Dobrze także, gdy kandydat ma prawo jazdy kategorii B.

Konkurs został już rozstrzygnięty, a obserwując lokalny rynek pracy w Żelechowie warto od czasu do czasu zajrzeć na stronę urzędu i sprawdzić, czy aktualnie nie ogłoszono nowego naboru na wolne lub nowo utworzone stanowisko pracy.

1 thought on “Kierownikiem nie łatwo być

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *