Mszczonów liczy na nowych przedsiębiorców

Rozwój Mszczonowa jest aktualnie priorytetem dla lokalnych władz miasta. Oprócz widocznych gołym okiem estetycznych aspektów przestrzennych miasta pod lupę wzięto także elementy związane z rozwojem terenów przemysłowych oraz podniesienie poziomu społeczno-gospodarczego czynnika.

W strukturze lokalnej społeczeństwa Mszczonowa jest kilka ważnych elementów wymagających napraw i poprawy, aby podnieść jakość życia mieszkańców miasta. Na terenie Mszczonowa widoczna jest dość duża liczba osób bezrobotnych w stosunku do ościennych miejscowości. Wśród bezrobotnych znajdują się także osoby długotrwale niepracujące.

Mieszkańcy Mszczonowa w dużej mierze korzystają z pomocy opieki społecznej pobierając różnorodne zapomogi. Dodatkowo niekorzystny wpływ na strukturę bezrobocia oraz lokalny rynek pracy ma starzejące się społeczeństwo. W ślad za tym widoczne są także niekorzystne wpływy społeczne związane z rosnącą liczbą wykroczeń czy nawet przestępstw na skalę lokalną.

Na terenie Mszczonowa widoczny jest spadek podmiotów działalności gospodarczej. W chwili obecnej miasto walczy o każdego nowego przedsiębiorcę wraz z lokalnym Urzędem Pracy. Oferowane są dotacje, formy wsparcia finansowego oraz korzystne warunki dla nowych przedsiębiorców, aby tylko na terenie miasta następował rozwój nowych firm, które podniosą sytuację gospodarczą.

Wkład w promowanie terenów inwestycyjnych na terenie Mszczonowa przyniósł nową inwestycję w postaci największego kompleksu wodnego w Polsce, a nawet w Europie. Po uruchomieniu inwestycji wiele osób będzie mogło liczyć na zatrudnienie w obiekcie.

Dodatkowo miasto stara się zapewnić nową infrastrukturę związaną ze szkolnictwem, co także przyczyni się do otwarcia kilku kolejnych nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem.

Wiele osób zamieszkujących tereny Mszczonowa i tak decyduje się na codzienne dojazdy do pracy do Warszawy. Pomimo dzielącej te dwa miasta odległości 45 km, jest to lepsze rozwiązanie niż zasilanie szeregu bezrobotnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *