Praca: Analityk

                

Analityk
Miejsce pracy: Warszawa
Poszukujemy Ciebie, jeżeli:
 • Posiadasz bardzo dobrą znajomości MS EXCEL
 • Znasz dobrze języka SQL
 • Posiadasz znajomość podstaw statystyki
 • Masz zdolności analityczne
 • Cechuje Cię dokładność , dobra organizacja czasu pracy oraz terminowość
 • Chcesz się rozwijać i stale pogłębiać wiedzę
Mile widziane:
 • Studenci/tki kierunków informatycznych, ekonomicznych
 • Znajomość VBA
Czym będziesz się zajmować:
 • Sporządzaniem raportów cyklicznych i zapytań ad hoc
 • Analizą działań windykacyjnych i skuteczności windykacji
 • Udział w wycenie portfeli wierzytelności
Proponujemy Ci:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Rozwój w dziedzinie finansów i analiz
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Podstawowy pakiet medyczny w Grupie Lux Med
 • Możliwość przystąpienia do benefitu sportowego
Aplikacje CV i List Motywacyjny proszę wysyłać na adres: rekrutacja@corpusiuris.plAdministratorem danych osobowych jest Kancelaria Corpus Iuris sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 83,01-233 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000220133, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5213312743, REGON: 015851019, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.gci.pl; poprzez email: daneosobowe@gci.pl; telefonicznie 539 733 993; lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane:
1. w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
2. w przypadku, w którym wyraził Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o., podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda; przysługuje Pani/Panu prawo co cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania zgody.
4. Jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawnione innym podmiotom przetwarzającym
6. Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione w/w spółkom.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

Dołącz do CV klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. dla celów niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji prowadzonego przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne brały udział w procesie rekrutacji w przyszłości dołącz do CV klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A.


Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ofertyApplied Intelligence Analyst / Consultant

YOU ARE GOING TO:Design and implement analytical solutions ranging from data warehouses to advanced statistical and machine/ deep learning models accordingly...

Analityk ds. Wizualizacji danych (Tableau)

 CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ:Analizami potrzeb biznesowych klienta oraz tworzeniu koncepcji dla rozwiązań TableauOpracowywanie i implementowanie nowych...

Digital Content Project Analyst with English & Greek

What will you do? You will work as the face to the Greek Market Brand Managers for a Digital Marketing Campaigns and Content Management services. Your job...

Junior Data Reviewer with English and Turkish

What will you do?  You will be responsible for reviewing web data for our Client in a given language. Mostly, you will:Provide back-end support to our...

Survey Manager

What will you do?Method design: working with stakeholders to turn ideas and hypotheses into robust primary research projectsProject management: end-to-end...

Analityk IT (systemy finansowo-kontrolingowe)

Zadania:Wdrożenia i utrzymywanie systemów kontrolingowych / rozwiązań w obszarze finansów i zarządzaniaPrzygotowywanie analiz biznesowych, systemowych...

AML Data Scientist

Working alongside with a strong, global team of individuals with diverse backgrounds and skills in analytics and data scienceUnderstanding red flags and risks...

Starszy Specjalista ds. Analiz Efektywności Operacyjnej

Automatyzację procesów związanych z zarządzaniem danymi,Budowę słowników, utrzymywanie właściwych relacji pomiędzy danymi, sprawdzanie ich...