Praca: Archiwista

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 40117

Warunki pracy

- praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu,
- kontakt z kurzem archiwalnym i zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt,
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
- praca przy sztucznym oświetleniu (w magazynach archiwalnych),
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka),
- stanowisko zlokalizowane jest na I piętrze urzędu,
- magazyny oddziału znajdują się w piwnicach,
- konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami (budynek 2 piętrowy),
- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
- brak podjazdów i wind w budynku,
- pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • udostępnianie materiałów archiwalnych i obsługa użytkowników w Parcowni Archiwum,
 • realizowanie i ewidencjonowanie wypożyczeń na zewnątrz (mikrofilmy),
 • ewidencjonowanie i opracowywanie mikrofilmów i skanów z zasobu Archiwum oraz poloników z archiwów zagranicznych,
 • udzielanie pisemnych informacji o zasobie archiwalnym i jego udostępnianiu,
 • prowadzenie archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie policealne o kierunku humanistycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacji werbalnej,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • znajomość ustawy archiwalnej i przepisów archiwalnych w zakresie wykonywanych zadań,
 • znajomość zasobu Archiwum,
 • łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym komunikację werbalną,
 • umiejetność pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ