Praca: Główny specjalista

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 46966

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych (nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych), w tym wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI p. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Koordynowanie i realizowanie zadań w zakresie ochrony radiologicznej w medycznych zastosowaniach promieniowania jonizującego personelu, populacji i pacjenta oraz nadzoru w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym od 0 do 300 GHz w środowisku pracy
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z zakresem zadaniowym higieny radiacyjnej (rozpatrywanie odwołań, skarg i załatwianie korespondencji w przedmiotowym zakresie)
 • Przygotowywanie projektów aktów prawnych lub innych dokumentów z zakresu higieny radiacyjnej
 • Współpraca z urzędami i instytucjami naukowo-badawczymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zagadnień związanych z higieną radiacyjną
 • Sprawowanie kontroli nad działalnością jednostek terenowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie Higieny Radiacyjnej
 • Organizowanie krajowych narad szkoleniowych dla pracowników pionu higieny radiacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu fizycznym, inżynieria środowiska lub pokrewne, prawnicze, administracyjne lub zdrowie publiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Wiedza specjalistyczna i znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony radiologicznej personelu, pacjenta i populacji oraz warunków środowiska pracy w zakresie ochrony przed PEM (0-300 GHz) (W szczególności ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe oraz przepisy wykonawcze)
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Komunikatywność
 • Zdolność koordynowania pracy i podejmowania szybkich decyzji
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe specjalizujące z zakresu wykształcenia niezbędnego do aplikowania na dane stanowisko
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • Dobra organizacja pracy
 • Inicjatywa w działaniu
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
APLIKUJ TERAZ