Praca: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 38150

Warunki pracy

• praca w siedzibie wydziału i w terenie,
• zagrożenie korupcją,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• brak oznaczeń dla osób niewidomych,
• pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• praca na 1. piętrze i na paterze
• brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty postanowień i decyzji w zakresie nadzorów konserwatorskich nad badaniami archeologicznymi oraz w zakresie ochrony zabytków, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzi oględziny terenowych zabytków archeologicznych pod kątem stanu ich zachowania i występujących zagrożeń, w celu udokumentowania i przygotowania protokołów.
 • Gromadzi dokumentację z badań archeologicznych, w celu monitorowania stanowisk archeologicznych.
 • Gromadzi i analizuje materiały dowodowe, w celu przygotowania merytorycznie poprawnego rozstrzygnięcia.
 • Udostępnia materiały i wnioski do studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzi sprawy w zakresie gromadzenia dokumentacji z badań archeologicznych oraz przekazywania ruchomych zabytków archeologicznych do zbiorów muzeów i innych jednostek organizacyjnych.
 • Tworzy opracowania i raporty, w celu monitorowania obiektów nieruchomych oraz dostarczania aktualnych informacji do czynności podejmowanych w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe archeologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zabytków
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów: ustaw: - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, - Prawo budowlane, - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - o gospodarowaniu nieruchomościami, - o ochronie przyrody, - Kodeks postępowania administracyjnego, - o opłacie skarbowej, - o służbie cywilnej, - zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w ochronie zabytków
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ofertyStarszy inspektor

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,...

Podinspektor w Wydziale Rozliczeń i Windykacji

windykacja należności pieniężnych dot. SPPN rozliczanie wpłat dot. opłat dodatkowych SPPN Wymagania konieczne: średnie ekonomiczne lub wyższe przy...

Starszy inspektor

Warunki pracy- praca biurowa- praca w siedzibie delegatury- permanentna obsługa klientów zewnętrznych- zagrożenie korupcją- praca na parterze- praca przy...

Starszy inspektor

Warunki pracyBudynek nr 3,4 Komendy Głównej PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie, na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony....

Starszy inspektor

Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Budynek...

Inspektor

Warunki pracy− Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.− Praca w warunkach narażenia na stres.− Wyjazdy służbowe.− Wystąpienia publiczne związane...

Starszy inspektor

Warunki pracy- praca biurowa- praca w siedzibie delegatury- permanentna obsługa klientów zewnętrznych- zagrożenie korupcją- praca na parterze- praca przy...

Starszy inspektor

Warunki pracy- praca biurowa- praca w siedzibie wydziału- praca związana z obsługą klienta- praca na parterze- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4...