Praca: Inspektor w Wydziale Terenowej Eksploatacji


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają rekrutację na stanowisko:

Inspektor w Wydziale Terenowej Eksploatacji

Nr Ref.: DE/WTE/ZESO/I/09/17

Miejsce pracy: ZES Ostrołęka

 

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:
 • Wykonywanie prac eksploatacyjnych zleconych do realizacji na obszarze działania ZES;
 • Wykonywanie oględzin oraz dokonywanie oceny stanu technicznego urządzeń stacji oraz linii elektroenergetycznych;
 • Uczestniczenie w procesie prowadzenia ruchu stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć we współpracy ze służbami dyspozytorskimi oraz służbami nadzoru eksploatacji;
 • Wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem organizacji bezpiecznej pracy w ramach posiadanych upoważnień;
 • Zgłaszanie odpowiednim służbom zaistniałych awarii, usterek i zagrożeń oraz uczestniczenie w procesie ich likwidacji;
 • Znajomość systemów stacyjnych w tym sterowania i nadzoru, ochrony technicznej oraz monitoringu transformatorów; dokonywanie wstępnej weryfikacji, oceny i interpretacji sygnałów generowanych przez w/w systemy;
 • Prowadzenie bieżącego nadzoru nad pracą urządzeń na Stacji oraz nad pracą Linii;
 • Zapewnienie kontroli ruchu osobowego oraz utrzymanie ładu i porządku na obiektach stacyjnych;
 • Prowadzenie oraz biegłe posługiwanie się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną oraz ruchową;
 • Wykonywanie czynności w ramach pogotowia technicznego na obszarze działania ZES.
Wymagania:
 • Wykształcenie średnie lub wyższe elektrotechniczne lub elektroenergetyczne;
 • Minimum rok doświadczenia w pracy przy urządzeniach NN lub 3 lata pracy przy urządzeniach WN, SN, NN;
 • Posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych bez ograniczeń napięcia dla urządzeń Gr 1;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Prawo jazdy kategoria B;
 • Zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • Odpowiedzialność, odporność na stres.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/inspektor-w-wydziale-terenowej-eksploatacji_1783662.html
APLIKUJ TERAZ