Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Maków Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 36441

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu lub kontrole w terenie na obszarze powiatu makowskiego w godz. 8-16. Możliwość krajowych wyjazdów służbowych. Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań

 • Sprawowanie nadzoru nad działalnością wymagającą rejestracji prowadzoną przez podmioty zajmujące się produkcją, transportem i wprowadzaniem do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego ;
 • Przyjmowanie zgłoszeń o ubojach na użytek własny oraz sprawowanie nadzoru nad takim ubojem;
 • Prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych przez PLW w Makowie Maz. oraz wykazu zakładów wymagających obowiązku rejestracji prowadzących działalność związaną z produkcją, wprowadzaniem na rynek, obrotem lub transportem żywności pochodzenia zwierzęcego;
 • Wystawianie wymaganych świadectw w obrocie krajowym i międzynarodowym żywnością pochodzenia zwierzęcego;
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad lekarzami weterynarii wyznaczonymi do sprawowania nadzoru nad zakładami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego;
 • Pobieranie prób do badań laboratoryjnych w nadzorowanych zakładach;
 • Sporządzanie projektu planu kontroli okresowych w nadzorowanych podmiotach;
 • Wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowanie projektów decyzji w zakresie przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego;
 • Przygotowywanie projektów zaświadczeń i opinii w zakresie sprawowanego przez siebie nadzoru;
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonanych zadań;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu zadań przewidzianych dla stanowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku lekarza weterynarii)
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności;
 • prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia samochodu;
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejetność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • dyspozycyjność
 • ukończone szkolenia i specjalizacje
 • kultura pracy i kultura osobista
APLIKUJ TERAZ