Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Łosice
Ogłoszenie o naborze Nr 46930

Warunki pracy

- zadania wykonywane w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach, poza siedzibą urzędu (teren powiatu łosickiego) od poniedziałku do piątku (7.30-15.30);
- wyjazdy służbowe;
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie);
- kontakt z klientem zewnętrznym;
- stres związany z przeprowadzaniem kontroli;
- zagrożenie korupcją.
Budynek piętrowy w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach, nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych- brak podjazdów oraz wind.

Zakres zadań

 • realizacja zadań zwiazanych z nadzorowaniem podległych podmiotów w celu zachowania warunków weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w oparciu o przepisy ustawy o produktach pochodzenia zwierzecego i o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zadań zespołu
 • pobieranie próbek w ramach badań monitoringowych i urzędowych
 • przygotowanie projektów decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach
 • nadzór nad przepływem informacji w ramach stosowania weterynaryjnych systemów informatycznych
 • dokumentowanie wykonywanych czynności, sporzadzanie stosownych raportów i sprawozdań
 • wykonywanie innych czynnosci z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikajacych z przepisów krajowego prawa wetrynaryjnego i prawa UE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości inspekcji weterynaryjnej (np. zootechnika, rolnictwo, bezpieczeństwo żywności, technologia żywności)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego oraz k.p.a.
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
 • dyspozycyjność
 • samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ