Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Żyrardów
Ogłoszenie o naborze Nr 50016

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żyrardowie oraz poza siedzibą urzędu ( teren powiatu żyrardowskiego) od poniedziałku do piątku ( 7.30-15.30). Wyjazdy służbowe. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie). Kontakt z klientem zewnętrznym. Kontakt ze zwierzętami. Narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne oraz warunki atmosferyczne. Budynek jednopiętrowy nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - brak windy i odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności inspekcyjnych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt w tym odzwierzęcych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych,
 • realizacja programów zwalczania chorób zwierząt,
 • realizacja zadań związanych z przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
 • kontrola wykonywania czynności przez osoby wyznaczone do badań zwierząt i pobierania próbek,
 • nadzór, pobieranie i wysyłka prób do badań diagnostycznych i monitotingowych w celu prowadzenia lub wykluczenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierzęcia,
 • prowadzenie sprawozdawczości, informacji wewnętrznej i korespondencji związanej z działalnością powiatowego inspektoratu weterynarii,
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, aktualizacją i realizacją planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie raportów,
 • wykonywanie zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego oraz k.p.a.
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty  Inspektor weterynaryjny

  Warunki pracyWarunki dotyczące charaktery pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach...

  Inspektor weterynaryjny

  Warunki pracyPraca od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku oraz poza nią - wyjazdy...

  Inspektor weterynaryjny

  Warunki pracyPraca w terenie. Kontakt ze zwierzętami. Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na...

  Inspektor weterynaryjny

  Warunki pracy-praca w siedzibie jak i poza siedzibą/kontrole wykonywane w terenie/samochód służbowy/ -wyjazdy w delegacje służbowe -praca z monitorem...

  Inspektor weterynaryjny

  Warunki pracyPraca wykonywana w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kozienicach oraz poza siedzibą urzędu (teren powiatu kozienickiego) od...

  Inspektor weterynaryjny

  Warunki pracypraca zarówno w biurze jak i w terenie Zakres zadańprowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierzątkontrolowanie...

  Inspektor weterynaryjny

  Warunki pracypraca biurowa w siedzibie urzędu (I i II piętro) oraz w terenie, praca przy monitorze ekranowym, występują bariery architektoniczne: brak...

  Inspektor weterynaryjny

  Warunki pracyPraca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żurominie oraz poza nią- wyjazdy służbowe na kontrole podmiotów nadzorowanych oraz...