Praca: Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Ciechanów
Ogłoszenie o naborze Nr 40177

Warunki pracy

- praca o charakterze biurowym
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego czasu pracy
- wymuszona pozycja ciała

Zakres zadań

 • prowadzenie wymaganych w pracy kancelaryjnej rejestrów i ewidencji, m.in. dziennik korespondencyjnego, dziennika podawczego, skorowidzów tematycznych w celu prawidłowego ewidencjonowania dokumentów wpływających i wypływających z Wydziału
 • wprowadzenie i aktualizacja danych do podsystemu kadrowego Systemu Wspomagania Obsługi Policji w zakresie posiadanych uprawnień
 • prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych oraz ewidencji z tym związanej
 • przygotowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. archiwizacji, ostatecznie załatwionych dokumentów sekretariatu w celu przekazania ich do składnicy akt
 • obsługa komputera , sporządzanie maszynopisów, kserokopii dokumentów w celu wsparcia do bieżącej pracy przełożonego i pracowników, pobieranie materiałów kancelaryjno – biurowych w celu dystrybucji ich w obsługiwanych wydziałach
 • przechowywanie i ewidencjonowanie przechowywanych postępowań przygotowawczych zakończonych wydaniem postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw w celu właściwego obiegu tych dokumentów
 • sporządzanie spisu akt kontrolnych postępowań przygotowawczych prowadzonych w wydziałach w celu przygotowania do przekazania wraz z aktami kontrolnymi do składnicy akt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Microsoft Office (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych
 • przeszkolenie z zakresu obiegu dokumentacji kancelaryjnej
APLIKUJ TERAZ