Praca: Inspektor

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 51681

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu,
- praca w pomieszczeniu biurowym,
- praca w godzinach 8.15 – 16.15,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- obsługa urządzeń biurowych: komputer, telefon, faks, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- dojście i dojazdy do budynku są utwardzone,
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku,
- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • realizowanie czynności związanych z przyjmowaniem, rejestrowaniem, przechowywaniem, przekazywaniem i wysyłaniem dokumentów, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych przetwarzanych przez komórki organizacyjne KGSG,
 • prowadzenie bieżącej kontroli sposobu wytwarzania przez wykonawców merytorycznych dokumentów jawnych w celu zapewnienia właściwej ich ochrony,
 • systematyczne porządkowanie dokumentów znajdujących się w zasobach kancelarii oraz przygotowywanie ich do przekazania do archiwum zakładowego,
 • rozliczanie, na podstawie kart obiegowych, wykonawców merytorycznych z pobranych dokumentów, ewidencji pomocniczej, pieczęci oraz elektronicznych nośników informacji,
 • realizacja czynności w zakresie obsługi i bieżącego monitorowania elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) w ramach elektronicznej platformy administracyjnej (ePUAP) w Komendzie Głównej Straży Granicznej , w zastępstwie osoby upoważnionej,
 • prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami, które zostały udostępnione funkcjonariuszom i pracownikom komórek organizacyjnych (wewnętrznych) KGSG, egzekwowanie potwierdzenia ich otrzymania lub ich zwrotu,
 • koordynowanie prawidłowego przygotowania materiałów archiwalnych oraz kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie dokumentacji archiwalnej, w celu przekazania jej do archiwum Zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu urządzeń ewidencyjnych, doświadczenie w archiwizacji dokumentów
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • komunikatywność
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność pracy w zespole
 • czytelny charakter pisma
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • skrupulatność
 • terminowość
 • odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ