Praca: Metrolog

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Metrolog
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 15099

Warunki pracy

Praca w laboratorium. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • Udział w pracach badawczo-rozwojowych w dziedzinie metrologii akustycznej, w szczególności związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców pomiarowych oraz współpraca w tym zakresie z przemysłem oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi
 • Wykonywanie wzorcowań, badań i ekspertyz przyrządów pomiarowych
 • Udział w porównaniach międzynarodowych i krajowych dotyczących wzorców i przyrządów pomiarowych stosowanych w dziedzinie akustyki
 • Transfer wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności publikowanie wyników prac badawczo-rozwojowych w czasopismach naukowych, przygotowywanie referatów na seminaria i konferencje krajowe i międzynarodowe, udział w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Laboratorium
 • Udział w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych: CIPM, BIPM, EURAMET, OIML, IEC
 • Udział w audytach wzajemnych („peer review”)
 • Udział w pracach związanych z doskonaleniem systemu zarządzania GUM.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • wiedza z zakresu metrologii
 • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru
 • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji
 • umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • język niemiecki lub francuski komunikatywny
 • wiedza specjalistyczna w dziedzinie akustyki
 • umiejętność programowania
 • umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/metrolog_1785519.html
APLIKUJ TERAZ