Praca: Młodszy archiwista

Archiwum Państwowe w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Milanówek
Ogłoszenie o naborze Nr 35930

Warunki pracy

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Praca wymaga wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem dokumentacji w magazynach i umieszczaniem ich na wysokości. Kontakt z kurzem w magazynach archiwalnych mogący powodować alergie, możliwość narażenia na czynniki biologiczne: grzyby, bakterie, pleśnie, pył osiadły. Krajowe wyjazdy służbowe w celach odbioru dokumentacji od pracodawców lub przechowawców.
Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • porządkuje dokumentację niearchiwalną przejmowaną w stanie kompletnego rozsypu
 • sygnuje oraz wprowadza dane do systemu ewidencyjnego
 • realizuje wypożyczenia i zwroty dokumentacji z magazynów
 • rozmieszcza akta w magazynach
 • uczestniczy w przejmowaniu dokumentacji niearchiwalnej
 • bierze udział w pracach przy wydzielaniu i niszczeniu dokumentacji niearchiwalnej
 • uczestniczy w ekspertyzach archiwalnych
 • przewozi dokumentację stanowiącą zasób Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej do Pracowni Masowej Konserwacji Archiwaliów i Profilaktyki Konserwatorskiej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi pakietów biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy
 • kurs archiwalny I-go stopnia
 • sumienność
 • komunikatywność
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/mlodszy-archiwista_2127431.html
APLIKUJ TERAZ