Praca: Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Białobrzegi
Ogłoszenie o naborze Nr 20605

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca w strefie ochronnej, o której mowa w art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o Ochronie Informacji Niejawnych (tj. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1167 z poźn. zm.),
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h,
- praca w budynku dwu kontygnacyjnym, wejście do budynku nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne i sztuczne,
- toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • - zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne
 • - prowadzenie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających
 • - zarządzanie ryzykiem ujawnienia informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka
 • - prowadzenie składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach
 • - kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na 3 lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów
 • - prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego administracja publiczna
 • - bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i przepisów wykonawczych
 • - umiejętność interpretacji przepisów
 • - umiejętność przewidywania i rozwiązywania problemów wynikających z zajmowanego stanowiska
 • - komunikatywność, samodzielność, systematyczność, skrupulatność
 • - obsługa komputera w zakresie MS Office oraz urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW
 • - poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" wydane przez ABW
 • - umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych pod presją czasu
 • - umiejętność pracy w zespole
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/pelnomocnik-do-spraw-ochrony-informacji-niejawnych_1894159.html
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ofertyStarszy inspektor

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe wyjazdy służbowe wymagające dyspozycyjności,...

Specjalista

Warunki pracy- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych;- praca w...

Specjalista

Warunki pracyPraca samodzielna, wykonywana na terenie Ministerstwa, i w godzinach pracy Ministerstwa. Realizacja obowiązków służbowych, w zakresie...

Specjalista

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:• Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe• Zagrożenie...

Sekretarz

Warunki pracy• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...

Specjalista

Warunki pracy- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych;- praca w...

Specjalista

Warunki pracy- budynek nie przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,- brak...

Starszy specjalista

Warunki pracy- praca biurowa- praca w siedzibie urzędu- praca w terenie- zagrożenie korupcją- praca związana z obsługą klienta- praca na pierwszym...