Praca: Podreferendarz

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 21479

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Obsługa systemów informatycznych Inspektoratu
 • Tworzenie kont użytkowników w domenach Inspektoratu, administrowanie nimi oraz przydzielanie im odpowiednich poziomów uprawnień dostępu do zasobów informatycznych Inspektoratu
 • Tworzenie kont użytkowników w systemach korespondencji elektronicznej
 • Wykonywanie procesów tworzenia elektronicznych kopii bezpieczeństwa danych informatycznych Inspektoratu oraz przeprowadzanie aktualizacji systemów operacyjnych oraz scentralizowanego oprogramowania wykorzystywanego przez pracowników Inspektoratu
 • Wdrażanie i przekazywanie systemów oraz nowych technologii do eksploatacji w Inspektoracie
 • Obsługiwanie systemów służących do udostępniania przez Inspekcję informacji za pośrednictwem Internetu
 • Świadczenie pomocy technicznej pracownikom oraz użytkownikom w zakresie obsługiwanych przez sekcję systemów oraz aplikacji
 • Tworzenie i aktualizowanie odpowiednich procedur i dokumentacji teleinformatycznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Dobra znajomość zagadnień technicznych dotyczących różnego rodzaju rozwiązań serwerowych
 • Umiejętność konfiguracji usług oferowanych przez platformy serwerowe oparte na systemach MS Windows 2008/2012
 • Wiedza z zakresu: administracji systemem kopii zapasowych, administracji systemami wspomagającymi drukowanie, administracji MS Windows, Windows Server, Linux
 • Zarządzanie środowiskiem Microsoft Windows Server 2008/2012
 • Bardzo dobra znajomość sprzętowo-programowej konfiguracji komputerów
 • Znajomość oprogramowania wirtualizacyjnego Vmware
 • Dobra znajomość platformy pocztowej oraz aplikacyjnej Lotus Notes
 • Dobra znajomość usługi katalogowej Active Directory
 • Język obcy: znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym (umożliwiająca zrozumienie dokumentacji technicznej)
 • Orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność, współpraca w zespole, organizacja pracy własnej, orientacja na rezultaty
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych
 • Dobra znajomość zagadnień sieciowych LAN
 • Dobra znajomość pakietów biurowych Microsoft, Open Office
 • Język obcy: znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/podreferendarz_1906746.html
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ofertyReferent / Starszy Referent / Specjalista / Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym

Referent / Starszy Referent / Specjalista / Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 2 Rodzaj umowy: umowa o pracę,...

Referent

Warunki pracyWarunki pracy spełniają wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.Stanowisko pracy biurowej wyposażone w komputer z dostępem do...

Referendarz

Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa.Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób...

Referent

Warunki pracyBudynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

Referent

Warunki pracyMiejsce pracy znajduje się na I piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych...

Młodszy Specjalista w Biurze Komunikacji Społecznej

umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy Wymiar etatu: 1 etat Miejsce wykonywania pracy:...

Referendarz

Warunki pracyWarunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań – krajowe lub zagraniczne wyjazdy...