Praca: Podreferendarz

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 21494

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Praca biurowa we wszystkich siedzibach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Zakres zadań

 • Bezpośrednie udzielanie wsparcia użytkownikom w zakresie instalacji i konfiguracji stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania biurowego, narzędziowego, poczty elektronicznej oraz innego oprogramowania wykorzystywanego w Inspektoracie
 • Przyjmowanie dostaw urządzeń teleinformatycznych oraz przekazywanie ich pracownikom, dokonywanie fizycznej migracji sprzętowej na miejsce docelowe
 • Zgłaszanie usterek sprzętu do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu komputerowego, a także urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania
 • Udział w przeprowadzanych na terenie Inspektoratu inwentaryzacjach sprzętu teleinformatycznego oraz licencji
 • Współtworzenie oraz uaktualnianie rejestru sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania oraz prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac
 • Instalowanie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
 • Przygotowywanie, konfigurowanie oraz instalowanie stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzanie doraźnego szkolenia pracowników w zakresie obsługi aplikacji biurowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • bardzo dobra znajomość budowy komputerów PC
 • bardzo dobra znajomość sprzętowo-programowej konfiguracji komputerów
 • bardzo dobra znajomość pakietów biurowych Microsoft, Open Office
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows XP – Windows 10
 • znajomość zagadnień sieciowych LAN
 • język obcy: język angielski na poziomie umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej
 • orientacja na klienta, komunikatywność, współpraca w zespole, organizacja pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość platformy pocztowej oraz aplikacyjnej Lotus Notes
 • znajomość usługi katalogowej Active Directory
 • znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych (przełączniki zarządzane, routery)
 • język obcy: język angielski B1 - komunikatywny
 • prawo jazdy kat. B
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/podreferendarz_1906759.html
APLIKUJ TERAZ