Praca: Radca prawny

Krajowa Informacja Skarbowa
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Płock
Ogłoszenie o naborze Nr 37534

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca o charakterze, złożonym, samodzielnym, wymagająca umiejętności analizy, interpretacji oraz dużej kreatywności. Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca w budynku V piętrowym (przestrzeń pracy: przyziemie, I, III, IV i V piętro) budynek jest wyposażony w dźwig osobowy (2 windy), wejście główne posiada podjazd zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych. Oświetlenie sztuczne i naturalne, węzeł sanitarny jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku (przyziemie oraz IV piętro budynku), miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej (przed budynkiem), budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: niewidomych, głuchoniemych.

Zakres zadań

 • sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne w imieniu Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przed sądami administracyjnymi i powszechnymi,
 • udzielanie komórkom organizacyjnym Krajowej Informacji Skarbowej opinii, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w celu interpretacji przepisów budzących wątpliwości,
 • opiniowanie projektów odpowiedzi na skargi podatników składane do sądu administracyjnego,
 • opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych oraz treści umów i pism wychodzących na zewnątrz,
 • informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania organów podatkowych w celu zwrócenia uwagi na zmiany przepisów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych)
 • Rozległa wiedza w zakresie prawa, a w szczególności prawa podatkowego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa spółek handlowych oraz postępowania sądowoadministracyjnego
 • Umiejętność posługiwania się informatycznymi programami prawniczymi
 • Komunikatywność
 • Umiejętność argumentowania
 • Samodzielność i kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ