Praca: Referent prawny

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 36813

Warunki pracy

Zadania wykonywanie na tym stanowisku wiążą się z pracą przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie oraz analizowaniem dokumentacji, która może zawierać bardzo drobne pismo.
Ponadto wyjazdy służbowe na terenie województwa mazowieckiego.

Zakres zadań

  • prowadzenie kontroli przestrzegania przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego stopnia podstawowego przepisów prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym przygotowywanie projektów orzeczeń administracyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość prawa budowlanego,
  • obsługa komputera,
  • prawo jazdy kat."B"
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • umieujętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ofertyPodreferendarz

Warunki pracy- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,- kontakt z klientem zewnętrznym,- zagrożenie korupcją,- wysiłek fizyczny,- permanentna...

Referendarz

Warunki pracyMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- praca przy komputerze,- w budynku znajdującym się w centrum miasta,...

Referent

Warunki pracyReprezentacja urzędu, kontakt z interesantem, praca sztabowo-biurowa, przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie...

Referendarz

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca administracyjno-biurowa,- częste reprezentowanie urzędu...

Referendarz

Warunki pracyPracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane...

Referendarz

Warunki pracyMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- praca biurowa przy komputerze,- nietypowa godziny pracy (w tym dyżury),- krajowe...

Podreferendarz

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- zagrożenie korupcjąMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Referent prawny

Warunki pracyPraca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner,...