Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Chorzele
Ogłoszenie o naborze Nr 21109

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w zespole, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, praca w siedzibie urzędu, przewaga siedząca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca administracyjno – biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. Dziennie, budynek z podjazdem, windą i drzwiami o szerokości dopasowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej
 • Wydawanie zaświadczeń
 • Identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych dokumentów
 • Prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi
 • Wspieranie podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego
 • łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/referent_1902064.html
  APLIKUJ TERAZ