Praca: Referent

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 51806

Warunki pracy

praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, częste wyjazdy w teren w celu dokonywania czynności inspekcyjnych i kontrolnych, bezpośredni kontakt z klientem, wykonywanie zadań pod presją czasu oraz w warunkach narażenia na stres,
budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych,

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z prawa budowlanego
 • wykonywanie zadań kontrolno - inspekcyjnych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego na terenie powiatu mińskiego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism urzędowych
 • użytkowanie samochodu służbowego zgodnie z przepisami w tym zakresie
 • właściwa ochrona danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzania czynności kontrolnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub wyższe związane z prawem budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań i obowiązków
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa m.in. prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, oraz rozporządzeń wykonawczych
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ