Praca: Sekretarz

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 36758

Warunki pracy

- Praca administracyjno-biurowa.
- Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
- Praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • przyjmowanie i rejestrowanie pism wpływających i wychodzących w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji osobowej pracowników departamentu (listy obecności, plany urlopów, delegacje służbowe, zwolnienia lekarskie) w celu przekazywania tych informacji do komórek organizacyjnych odpowiadających za sprawy osobowe,
 • prowadzenie terminarza organizowanych konferencji i narad w celu wsparcia bieżącej pracy dyrektora,
 • monitorowanie terminów realizacji poleceń w celu ich terminowego wykonania,
 • analiza zapotrzebowania i współpraca z odpowiednim Departamentem GUS w celu zapewnienia zaopatrzenia pracowników Departamentu w materiały biurowe w celu umożliwienia im wykonania zadań służbowych,
 • przygotowywanie pism w zakresie ustalonym przez dyrektora departamentu w celu wsparcia bieżącej pracy dyrektora.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość funkcjonowania urzędu,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiągnięcie celów,
 • komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • orientacja na klienta/interesanta,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
APLIKUJ TERAZ