Praca: Specjalista

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 14685

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań
● praca biurowa w siedzibie urzędu
● wyjazdy służbowe
● wyjścia służbowe poza urząd
● użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
● wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością: brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową.
● brak windy
● stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku
● pomieszczenia sanitarne na I piętrze nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością (pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami)
● stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Sporządzanie projektu planu zamówień NDAP
 • Przygotowywanie projektu sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień publicznych oraz innych sprawozdań w tym zakresie
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w NDAP w rozumieniu ustawy Pzp
 • Udział w pracach komisji przetargowych, udział w postępowaniach odwoławczych przed KIO
 • Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej udzielanych przez NDAP zamówień publicznych
 • Obsługa zamówień realizowanych na podstawie wyłączenia ze stosowania ustawy Pzp, w tym na podstawie art. 4 pkt 8 zgodnie z wewnętrznym regulaminem NDAP
 • Przygotowywanie i opiniowanie wzorów umów zgodnie z ustawą Pzp oraz Kodeksem Cywilnym
 • Prowadzenie rejestrów umów i zamówień z wykorzystaniem systemu elektronicznego EZD
 • Kontrola stosowania przepisów prawa zamówień publicznych w podległych archiwach państwowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Znajomość ustawy - prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o dyscyplinie finansów publicznych
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków europejskich
 • Doświadczenie w postępowaniach odwoławczych przed KIO
 • Umiejętność pracy zespołowej
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/specjalista_1773849.html
APLIKUJ TERAZ