Praca: Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 14702

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Praca w terenie.
2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
4. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Samodzielnie planowanie, organizowanie i koordynowanie oprawy fotograficznej wydarzeń z udziałem kierownictwa MSZ oraz uczestniczenie w konferencjach prasowych oraz innych spotkaniach organizowanych przez Biuro Rzecznika Prasowego w celu zapewnienia właściwej oprawy fotograficznej. Odpowiedzialność za ustalanie harmonogramu oprawy fotograficznej wydarzeń ze strony BRP.
 • Wybór i przygotowanie materiału ikonograficznego w szczególności przeznaczonego na stronę internetową MSZ oraz zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem członków kierownictwa. Utrzymywanie bieżących kontaktów z partnerami zewnętrznymi i w razie konieczności pozyskiwanie od nich materiałów fotograficznych do wykorzystania przez MSZ.
 • Przygotowanie dokumentacji ikonograficznej, a w szczególności dokonywanie obróbki i archiwizacji materiału graficznego, dystrybuowanie materiałów i publikowanie ich na stronie internetowej ministerstwa.
 • Towarzyszenie członkom kierownictwa, w szczególności ministrowi spraw zagranicznych, w wyjazdach służbowych/wizytach zagranicznych wymagających zapewnienia obsługi foto/graficznej; kontaktowanie się z placówkami zagranicznymi MSZ w celu koordynacji oprawy fotograficznej wydarzeń z udziałem kierownictwa MSZ; koordynowanie obsługi fotograficznej z placówkami.
 • Współdziałanie z naczelnikami Wydziału Kontaktów z Mediami oraz Wydziału Komunikacji Internetowej Biura Rzecznika Prasowego w zakresie planowania oprawy fotograficznej wydarzeń.
 • Współpraca przy wykonywaniu zadań z zakresu oprawy fotograficznej z pracownikiem wykonującym zadania na samodzielnym stanowisku ds. obsługi fotograficznej i graficznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku fotoreportera
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Znajomość zagadnień z dziedziny fotografii.
 • Wiedza z zakresu IT, nowych mediów, PR i komunikacji społecznej.
 • Znajomość oprogramowania do edycji zdjęć (np. Adobe PS CSIII, CorelDraw).
 • Umiejętność: współpracy, komunikacji, zorientowania na osiąganie celów, samodzielności i inicjatywy, kreatywność.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego języka obcego UE lub ONZ na poziomie B2
 • Kurs fotograficzny i/lub szkolenie z zakresu edycji materiałów wideo (np. Final Cut, Adobe Premiere, Avid) i/lub szkolenie z oprogramowania do edycji zdjęć (np. Adobe PS CSIII, CorelDraw).
 • Umiejętność obsługi narzędzi CMS.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/specjalista_1773852.html
APLIKUJ TERAZ