Praca: Specjalista

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 14718

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

– reprezentacja urzędu
– wyjazdy służbowe
– praca poza siedzibą urzędu
– praca z bazami danych/programami specjalistycznymi
– organizacja/prowadzenie spotkań/negocjacji/ustalanie warunków umów


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
 winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 wejście do obiektu od strony Placu Trzech Krzyży nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do tego budynku odbywa się przez wejście od
ul. Wspólnej
 ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego • opiniowanie projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części • zgłaszanie propozycji do wykazów prac legislacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów • uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami
 • Dokonywanie analiz prawnych • opracowywanie/ opiniowanie projektów umów, porozumień, dokumentów
 • Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc. • analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii • analizowanie planowanych zmian prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w tworzeniu/analizowaniu aktów prawnych lub w obsłudze prawnej
 • znajomość procesu legislacyjnego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • współpraca,
 • komunikacja,
 • myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/specjalista_1775798.html
  APLIKUJ TERAZ