Praca: Specjalista

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 23034

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, a także wyjazdy krajowe i zagraniczne. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie , obsługa urządzeń biurowych. Praca w stresie, pod presją czasu.
Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku

Zakres zadań

 • Koordynacja i wsparcie w zakresie planowania, monitorowania i ewaluacji realizacji celów, oraz raportowania i sprawozdawczości z działalności urzędu
 • Koordynacja i wsparcie współpracy z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Energii oraz innymi urzędami centralnymi i partnerami krajowymi, w tym analizia i opiniowanie konsultowanych dokumentów
 • Koordynacja i wsparcie dla wdrożenia, utrzymania i doskonalenia w urzędzie zintegrowanego systemu zarządzania i zarządzania procesowego
 • Wsparcie przy koordynacji projektów i programów strategicznych, w których uczestniczy urząd
 • Wsparcie projektów współpracy z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi partnerami dwustronnymi urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Wiedza i kompetencje z zakresu zarządzania procesowego i projektowego
 • Wiedza i kompentencje z zakresu systemów zarządzania organizacją i zarządzania jakością
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętnosci komunikacyjne
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Word, Ms Excel, poczta elektroniczna, Internet)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu: zarządzania procesowego, zarządzania projektowego, zarządzania jakością, audytu
 • Wiedza i kompetencje w zakresie audytu
 • Znajomość norm międzynarodowych IAEA w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/specjalista_1925504.html
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ofertySpecjalista

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:1. reprezentowanie urzędu na zewnątrz (udział w konferencjach,...

Starszy specjalista

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadańPraca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin...

Główny specjalista

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadańPraca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i...

Starszy specjalista

Warunki pracy- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych;- praca w...

Protokolant sądowy

I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Płocka 9 II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony:...

Referendarz

Warunki pracyCzęste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób...

Specjalista

Warunki pracy•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań- praca o charakterze biurowym,- wyjazdy służbowe w ramach...

Starszy specjalista

Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka...