Praca: Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 60435

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
2.Zagrożenie naciskami grup przestępczych.
3.Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Dostarczanie przesyłek niejawnych do adresatów MSZ oraz innych jednostek organizacyjnych na terenie Warszawy. Stanowisko pracy zorganizowane zarówno w pomieszczeniu biurowym jak
i samochodzie służbowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Przyjmowanie przesyłek niejawnych do dystrybucji
 • Prowadzenie książki doręczeń przesyłek niejawnych miejscowych
 • Przewożenie przesyłek niejawnych do adresatów zewnętrznych na terenie Warszawy
 • Dostarczanie przesyłek niejawnych uprawnionym odbiorcom w gmachu MSZ
 • Zapewnienie utrzymania właściwego stanu technicznego samochodu służbowego
 • Prowadzenie samochodu służbowego w celu terminowego dostarczania przesyłek niejawnych dla adresatów na terenie Warszawy
 • Drukowanie otrzymanych z komórek organizacyjnych notatek informacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze związanym z obsługą transportową
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych lub poddanie się przeszkoleniu
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE”, „COSMIC TOP SECRET” i „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Dobra znajomość tras przejazdów samochodowych na terenie Warszawy
 • Umiejętność: współpracy, komunikacji, zorientowania na osiąganie celów, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Odporność na stres
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi kancelaryjnej dokumentów niejawnych lub poddanie się przeszkoleniu
 • Przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony fizycznej informacji niejawnych lub poddanie się przeszkoleniu
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, ustawy o służbie zagranicznej
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ofertyGłówny specjalista

Warunki pracyCzynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań:- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,- okresowe spiętrzenie zadańMiejsce i...

Główny specjalista

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze:- statycznym, związane...

Starszy specjalista

Warunki pracy- udział w spotkaniach wewnętrznych oraz z klientami zewnętrznymi,- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,Miejsce i otoczenie...

Specjalista

Warunki pracy- udział w spotkaniach wewnętrznych oraz z klientami zewnętrznymi,- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,Miejsce i otoczenie...

Główny specjalista

Warunki pracyBudynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki...

Starszy specjalista

Warunki pracy–Praca administracyjno-biurowa.–Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z...

Specjalista

Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

Specjalista

Warunki pracyCzynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:-...