Praca: Starszy specjalista

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa i teren woj. mazowieckiego
Ogłoszenie o naborze Nr 21511

Warunki pracy

• praca biurowa,
• praca w siedzibie wydziału i terenie,
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
• zagrożenie korupcją,
• praca na parterze,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• brak oznaczeń dla osób niewidomych,
• pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków; ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną - drzwi masywne,
• brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych na wydanie pozwoleń wywozu zabytków i muzealiów za granicę.
 • Prowadzenie oględzin zabytków.
 • Udział w ocenie legalności wywozu i przywozu zabytków.
 • Monitorowanie terminowego sprowadzenia zabytków i muzealiów do kraju.
 • Przygotowanie raportów i sprawozdań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku historia sztuki, muzealnictwo, zabytkoznawstwo lub konserwatorstwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze historii sztuki, zabytkoznawstwa, muzealnictwa , konserwatorstwa lub ochrony zabytków
 • Znajomość ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzeń: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wywozu zabytków za granicę, Ministra Kultury i Dziedzictwa w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium RP, Rady WE nr 116/2009 z dn. 18 grudnia 2008 r w sprawie wywozu dóbr kultury, Wykonawcze Komisji (UE) nr 1081/2012 z dn. 9 listopada 2012r
 • Umiejętności: obsługi komputera (pakiet MS Office), skutecznej komunikacji, współpracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/starszy-specjalista_1906772.html
  APLIKUJ TERAZ