Praca: Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 36849

Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu wymagająca samodzielności oraz umiejętności stosowania interpretacji przepisów prawa. Wykonywane zadania mają charakter powtarzalny, wymagają dokładności, skrupulatności oraz terminowości.
Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego, kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych.
Brak dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz sporządzanie listy płac dla pracowników
 • sporządzanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON w celu rozliczenia należności
 • obsługa programu Płatnik w tym rejestrowanie do ubezpieczeń społecznych nowo zatrudnionych pracowników wraz z członkami rodzin, wprowadzanie zmiany danych osobowych oraz wyrejestrowanie odchodzących pracowników
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym, PFRON
 • rozliczanie wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac
 • przygotowywanie projektów pism do Kancelarii Komorniczych dotyczącej bieżącej informacji z zakresu wynagrodzeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku zajmującym się naliczaniem płac
 • obsługa programu Płatnik oraz programów kadrowo-płacowych
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • znajomość prawa pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • myślenie analityczne
 • współpraca z zespołem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej
 • obsługa komputera (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne)
 • umiejętność sprawnego podejmowania decyzji
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy i chęć doskonalenia zawodowego
APLIKUJ TERAZ