Rolnictwo i samochody

Na terenie gminy Kałuszyn przeważają użytki rolne. Większość znajduje się na terenach wiejskich. Tutejsze gospodarstwa rolne stanowią źródło utrzymania mieszkańców i są podstawą gospodarki lokalnej. Przeważająca część to grunty orne. Tereny leśne stanowią drugą bardzo dużą grupę użytków, będących własnością tutejszych rolników. Z gospodarki leśnej także utrzymuje się część mieszkańców.

Najwięcej gospodarstw rolnych trudni się w hodowli bydła oraz drobiu. Uprawy skoncentrowane są z kolei na zbożach oraz ziemniakach.

W strukturze społecznej widoczny jest odpływ ludności z terenów Kałuszyna do większych aglomeracji miejskich oraz za granicę. Najwięcej młodych osób przenosi swoje życie do Warszawy, ze względu na dobry rynek pracy.

Jeśli chodzi o podmioty gospodarcze występujące w obszarze Kałuszyna widać tendencję spadkową. Działają tu mali przedsiębiorcy prowadzący punkty handlowo-usługowe. Pracę wykonują zazwyczaj samodzielnie lub zatrudniają maksymalnie kilka osób.

Bardzo dużą grupę osób pracujących stanowią osoby pracujące w branży motoryzacyjnej związanej przeważnie z naprawą samochodów i motocykli. Ponadto budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe stanowią istotny element rynku pracy w Kałuszynie.

To, czego zdecydowanie tu brakuje to duże zakłady pracy, dzięki którym mieszkańcy mogliby znaleźć zatrudnienie na większą skalę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *