Rośnie liczba podmiotów gospodarczych

W odległości zaledwie 10 km od Warszawy położona jest gmina Halinów. W Halinowie rolnictwo stanowi bardzo ważną gałąź gospodarki lokalnej. Użytki rolne stanowią zdecydowaną przewagę w strukturze miasta.

Grunty orne dominują nad pozostałymi użytkami rolnymi. W rolniczym krajobrazie można także spotkać pastwiska, łąki oraz rozległe sady. W uprawach rolnych przeważają warzywa z dominacją ziemniaków oraz zboża. Wielu rolników zajmuje się także hodowlą bydła i trzody chlewnej. Oprócz dużych zwierząt częstą praktyką jest hodowla mniejszych zwierząt jak drób czy króliki. Gospodarstwa rolne, na których pracują mieszkańcy, nie mają zazwyczaj dużych gabarytów, a stanowią rozdrobnione jednostki.

Na terenie gminy działają także podmioty gospodarcze, które są własnością prywatną tutejszych przedsiębiorców. Około 3 lata temu w gminie niekorzystny trend dużego bezrobocia został zahamowany. Zaczęto obserwować tendencję wzrostu osób zatrudnionych oraz tych, zakładających działalność gospodarczą. Statystyki tym bardziej są obiecujące, że w grupie osób w wieku produkcyjnym coraz młodsi ludzie odnajdują się na rynku pracy. Coraz więcej powstaje także nowych jednoosobowych działalności gospodarczych, co jest następstwem programów aktywizacyjnych oferowanych przez Urząd Pracy. Spotyka się to z bardzo dużym zainteresowaniem, co przekłada się na liczbę nowych podmiotów gospodarczych oraz wzrost ekonomiczny Halinowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *