Sytuacja stale się poprawia

W Nowym Dworze Mazowieckim można zaobserwować zmieniającą się w ciągu ostatnich kilku lat strukturę osób bezrobotnych. Lokalny rynek pracy cechuje widoczna poprawa sytuacji bezrobotnych, a co za tym idzie zwiększenie odsetka osób zatrudnionych.

Jeszcze kilka lat temu wśród osób pozostających w stanie spoczynku zawodowego obserwowano przeważającą ilość kobiet w stosunku do bezrobotnych mężczyzn. Aktualnie obserwować można sytuację zupełnie odwrotną tzn. liczba bezrobotnych kobiet spadła poniżej 50 %, a mężczyzn podskoczyła powyżej tego pułapu.

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w ciągu ostatnich kilku lat drastycznie spadła. Spadek był na tyle widoczny, że niepotrzebna stała się jedna z placówek pomocy społecznej. Zaobserwowano także, że ilość osób korzystających z zapomogi ciągle spada i tworzą się wolne miejsca. Jeszcze 10 lat temu sytuacja była dużo gorsza, a ośrodki przepełnione ludźmi potrzebującymi dodatkowego wsparcia finansowego.

Sytuacja ta związana jest bezpośrednio z poprawą sytuacji na rynku pracy oraz wzrostem podstawowych wynagrodzeń i zamożności mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.

Na rynek pracy ma także bezpośredni wpływ niedaleka odległość do Warszawy. Część osób na stałe zamieszkałych w Nowym Dworze Mazowieckim decyduje się poświęcić swój czas na dojazdy do stolicy ze względu na duży rynek pracy i lepsze zarobki. Jednak spokój, który zapewnia im zamieszkanie w Nowym Dworze Mazowieckim oraz koszty życia codziennego sprawiają, że nie decydują się oni na przeprowadzkę do Warszawy na stałe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *