Dla kogo studia podyplomowe za pieniądze z urzędu?

W Sochaczewie istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania studiów podyplomowych. Program ten przewidziany jest dla osób, które zarejestrowane są w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, a także pracujące powyżej 45 roku życia. Poprzez osobę poszukującą pracy rozumie się osobę, która znajduje się aktualnie w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub tzw. stosunku służbowego. W Read more about Dla kogo studia podyplomowe za pieniądze z urzędu?[…]