Główny specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112958

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Koordynuje i monitoruje realizację wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w tym prowadzi rejestr wniosków, ustala z właściwymi merytorycznie komórkami prawidłowy sposób postępowania uwzględniającego możliwości wynikające z ustawy, czyli zasadność: odmowy udzielenia informacji, wezwania do uzasadnienia wniosku, prolongowania terminu udostępnienia, obciążenia wnioskującego kosztami udostępnienia informacji.
 • ­Ostatecznie redaguje odpowiedzi zbiorcze na wnioski o udostepnienie informacji publicznej na podstawie odpowiedzi przygotowanych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne.
 • ­Koordynuje prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem i przekazywaniem informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.
 • ­Przygotowuje decyzje administracyjne w przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej lub umorzenie postępowania o udzielenie informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • ­znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • ­znajomość ustawy Prawo prasowe (zwłaszcza w zakresie związanym z dostępem do informacji publicznej)
 • ­wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz zadań MRiPS
 • ­umiejętność myślenia analitycznego
 • ­umiejętność przygotowania oraz redagowania informacji
 • ­umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­umiejętność współpracy
 • ­umiejętność skutecznej komunikacji
 • ­rzetelność
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty pracy:

  Lekarz Stomatolog

  wczoraj

  LUX MED Sp. z o.o.

  mazowieckie / Warszawa

  Więcej informacji

  Ekspert ds. Relacji z Klientem

  wczoraj

  GRUPA PZU

  mazowieckie / Warszawa

  Więcej informacji
  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty

  Specjalista

  wczoraj

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe...

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  wczoraj

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Praca na tym stanowisku związana jest z permanentną obsługą klientów zewnętrznych. Do obowiązków pracownika należy przeprowadzanie...

  Więcej informacji