Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113709

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


- praca przy komputerze


- praca w terenie,


- wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne


- występowanie przed publicznością, prowadzenie szkoleń


·      Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


 - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na   wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.


 - w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Rozpatruje odwołania i zażalenia osób fizycznych i prawnych wniesione na wydane przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska decyzje i postanowienia w celu weryfikacji prawidłowości decyzji pierwszoinstancyjnych w sprawach związanych z naruszeniem wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.
 • Rozpatruje skargi osób fizycznych i prawnych wniesione na wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska decyzje i postanowienia w sprawach związanych z naruszeniem wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska przed hałasem w celu przygotowania odpowiedzi na skargę dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 • Doradza w zakresie prawno-merytorycznym pracownikom Departamentu, innych komórek organizacyjnych GIOŚ oraz pracownikom wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w celu prawidłowego stosowania prawa z zakresu ochrony środowiska przed hałasem
 • Przygotowuje projekty wytycznych i innych materiałów pomocniczych do kontroli prowadzonych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz opracowuje analizy i zbiorcze raporty dotyczące zagadnień ochrony środowiska przed hałasem
 • Współdziała w opiniowaniu aktów prawnych i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska przed hałasem, w celu przygotowania stanowiska GIOŚ w danej sprawie oraz współuczestniczy w kontrolach prowadzonych przez wioś.
 • Prowadzi nadzór nad prowadzeniem kontroli przez WIOŚ w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przed hałasem.
 • Przygotowuje projekty aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska przed hałasem w celu wypełnienia przez Ministra Klimatu i Środowiska zadań ustawowych związanych z wydawaniem aktów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska w tym ochrony środowiska przed hałasem
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących ochrony przed hałasem
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość zadań organów administracji publicznej
 • Biegła znajomość obsługi komutera w środowisku Windows (Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresu procedur prawa administracyjnego
 • Rzetelność, staranność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność analizy danych liczbowych

Najnowsze oferty pracy:

Pracownik magazynowy

wczoraj

ManpowerGroup

mazowieckie / Nasielsk

Więcej informacji

Księgowa / Księgowy

wczoraj

B.D. Art Sp. z o.o. Sp.K

mazowieckie / Małkinia Górna, (powiat ostrowski)

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

wczoraj

Klient portalu Praca.pl

mazowieckie / Kazuń Nowy

Uczestniczenie w realizowaniu polityki środowiskowej w organizacji Planowanie i organizowanie pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP oraz ochrony...

Więcej informacji

Specjalista

2023-01-31

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce pracy: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa Budynek może stwarzać problemy dla...

Więcej informacji