Specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115973

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Uczestniczy w koordynowaniu międzynarodowej współpracy dwustronnej i regionalnej w zakresie kompetencji Ministra z wybranymi państwami
 • Analizuje stan, tendencje i perspektywy rozwoju polityki energetycznej, klimatycznej i środowiskowej wybranych państw pod kątem ich wpływu na interes RP oraz przedkłada propozycje w tym zakresie
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu założeń i kierunków rozwoju stosunków gospodarczych w obszarze energia, klimat i środowisko z wybranymi państwami, koordynuje współpracę resortu w tym zakresie oraz na bieżąco wykonuje zadania dotyczące dwustronnej współpracy energetycznej, klimatycznej i środowiskowej z wybranymi państwami
 • Bierze udział w dokonywaniu oceny stosunków dwustronnych Polski z wybranymi państwami oraz opracowuje informacje w tym zakresie
 • Wspiera koordynowanie udziału Ministra w posiedzeniach dwustronnych konsultacji międzyrządowych oraz innych formatach współpracy z wybranymi państwami
 • Koordynuje i przygotowuje tezy oraz materiały informacyjne dotyczące dwustronnych stosunków gospodarczych w zakresie kompetencji Ministra z wybranymi państwami do rozmów Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, członków Rady Ministrów, przedstawicieli Sejmu i Senatu RP oraz kierownictwa Ministerstwa i innych kluczowych organów RP
 • Uczestniczy w przygotowywaniu stanowiska Ministra do projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej
 • Bierze udział w inicjowaniu, ocenie zasadności, negocjowaniu i prowadzeniu innych spraw związanych z zawieraniem ramowych umów dwustronnych i porozumień w dziedzinie energii, klimatu i środowiska oraz monitorowaniu ich realizacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku ekonomia lub stosunki międzynarodowe lub nauki polityczne lub prawo lub integracja europejska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 0,5 roku w obszarze współpracy międzynarodowej lub polityki energetycznej lub polityki klimatycznej lub polityki środowiskowej Polski, albo powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość problematyki stosunków międzynarodowych w zakresie stosunków między państwami w obszarze energii, klimatu i środowiska,
 • znajomość prawa międzynarodowego w zakresie umów międzynarodowych oraz prawa dyplomatycznego i konsularnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty pracy:

  Technik Elektroradiologii do Pracowni Diagnostyki Obrazowej

  dzisiaj

  EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK Sp. z o.o.

  mazowieckie / Otwock

  Więcej informacji

  Konsultant / Konsultantka w Sklepie Firmowym T-Mobile

  dzisiaj

  T-Mobile Polska S.A.

  mazowieckie / Warszawa, CH Arkadia

  Więcej informacji
  Więcej ofert pracy