Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116899

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,

 • wyjazdy służbowe,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • sporządza zestawienia dotyczące stanu przygotowania inwestycji w szczególności w zakresie nabywania nieruchomości niezbędnych do zajęcia pod pas drogowy dla zadań realizowanych z programów rządowych,
 • aktualizuje ewidencję aktywów trwałych w wewnętrznym systemie informatycznym Oddziału (SAP) poprzez zakładanie składników aktywów trwałych dla działek stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie ostatecznych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • prowadzi monitoring i uzgadnia stany wydanych środków w wymaganych okresach sprawozdawczych dla poszczególnych inwestycji,
 • aktualizuje w wymaganych okresach sprawozdawczych dane dotyczące nieruchomości w Centralnym Zasobie Danych,
 • przygotowuje i uzgadnia projekty harmonogramów płatności w wymaganych okresach rozliczeniowych dla poszczególnych inwestycji w zależności od źródeł finansowania,
 • sporządza zestawienia niezbędne do wystawiania dowodów przyjęcia środka trwałego (OT) dla działek, dla których zostały założone składniki aktywów trwałych w wewnętrznym systemie informatycznym Oddziału (SAP),
 • uzgadnia i opracowuje zapotrzebowania na wewnętrznym systemie informatycznym Oddziału (SAP),
 • uzyskuje niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne w tym załatwia skargi i wnioski.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie geodezji lub gospodarki nieruchomościami lub gospodarki przestrzennej,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu: ,,specustawy” drogowej, geodezji, gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego, zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu: gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego, procedur dot. kwalifikowalności środków do refundacji z funduszy UE
 • znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjnym,
 • znajomość zasad wyceny nieruchomości,
 • Znajomość języków obcych: j. angielski w stopniu komunikatywnym

Najnowsze oferty pracy:

Product Manager

dzisiaj

PRO-TALENT MARCIN GRALEWSKI

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych

dzisiaj

JT S.A.

mazowieckie / Warszawa, Białołęka

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Menadżer / Menadżerka Dworca

wczoraj

Polskie Koleje Państwowe S.A.

mazowieckie / Warszawa, Wschodnia

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za: wsparcie w bieżącym utrzymaniu obiektu i zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi na dworcu, bieżący kontakt z...

Więcej informacji

Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami

2023-02-27

AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Obsługa nieruchomości zarządzanych przez Spółkę poprzez wsparcie Oddziałów Terenowych z poziomu Centrali. Weryfikacja zarządzanych powierzchni...

Więcej informacji