Specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137271

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzacej przy komputerze, co najminiej 4 godziny dziennie 


zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Realizuje działania związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i koordynowaniem postępowań w trybie zasady konkurencyjności lub prawa zamówień publicznych.
 • Współpracuje z właściwą komórką organizacyjną urzędu przy planowaniu, realizowaniu i koordynowaniu postępowań, w tym:  opracowuje wkład merytoryczny (opis przedmiotu zamówienia, specyfikację warunków zamówienia),  przygotowuje wzór umowy i wszystkie dokumenty niezbędne do jej zawarcia,  sporządza, prowadzi i archiwizuje dokumentację z postępowań,  wprowadza informacje do aplikacji CST2021
 • Współpracuje z wykonawcami umów (aneksowanie, rozliczanie, itp.).
 • Opracowuje wkład dorocznego planu zamówień, a także bieżący harmonogram ich realizacji w zakresie projektów.
 • Współpracuje z zespołami kontrolnymi przy prowadzonych kontrolach i audytach projektów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zamówień publicznych


 • szkolenie z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych, przeprowadzone po 06/2021
 • znajomość procedur w ramach „Wytycznych kwalifikowalności…”,
 • znajomość prawa zamówień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość programów MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • skrupulatność i dobra organizacja pracy.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Software Engineer - Automation and Augmentation Technologies

dzisiaj

Aon

mazowieckie /

Więcej informacji

Kontroler Jakości

dzisiaj

YANGO Sp. z o.o.

mazowieckie / Opacz-Kolonia, 500m od granicy Warszawy

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

2024-05-17

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa z wykorzystaniem komputera Praca wymagająca kreatywności, samodzielności i inicjatywy pomieszczenia biurowe znajdują się na...

Więcej informacji

Doświadczony / Starszy specjalista ds. kontroli, Doświadczona / Starsza specjalistka ds. kontroli

2024-05-14

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

mazowieckie / Warszawa

Zakres obowiązków: prowadzenie kontroli zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE, prowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów...

Więcej informacji