Starszy specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116407

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Zagrożenie naciskami grup przestępczych.


3.       Zagrożenie korupcją.


4.       Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych w charakterze przewodniczącego (kieruje pracami komisji) lub sekretarza (kompletuje i prowadzi dokumentację) lub członka komisji (w przypadku udziału w postępowaniach prowadzonych przez placówki zagraniczne) oraz udziela konsultacji innym pracownikom resortu w sprawach związanych z realizacją procesu zamówień publicznych w ministerstwie oraz w placówkach zagranicznych.
 • Świadczy pomoc prawną przy udzielaniu zamówień publicznych przez centralę MSZ i placówki zagraniczne podległe MSZ.
 • Przygotowuje dokumenty przetargowe do publikacji na stronie internetowej MSZ i placówek zagranicznych.
 • Przygotowuje i prezentuje przed Krajową Izbą Odwoławczą stanowisko MSZ i placówek zagranicznych w sprawach wnoszonych odwołań.
 • Na wniosek komórki właściwej w zakresie audytu i kontroli bierze udział w zespołach kontrolnych celem przeprowadzenia badania określonych czynności z zakresu zamówień publicznych w centrali MSZ oraz w placówkach zagranicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne.


doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych.
 • Znajomość języka roboczego UE na poziomie A2.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o dostępie do informacji publicznej.
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność: współpracy, negocjacji.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty pracy:

  Office Manager

  dzisiaj

  LeverX Group

  mazowieckie / Warszawa

  Więcej informacji

  Samodzielny Referent w Wydziale Usług Dystrybucyjnych

  dzisiaj

  PGE Dystrybucja S.A.

  mazowieckie / Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52

  Więcej informacji
  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty

  Specjalista ds. zamówień publicznych

  dzisiaj

  STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

  mazowieckie / Warszawa, ul. Rozbrat 26

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w...

  Więcej informacji

  Specjalista

  dzisiaj

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4...

  Więcej informacji