Halinów jednym z najmłodszych miast w Polsce

Halinów jednym z najmłodszych miast w Polsce

Halinów położony jest w centralnej części województwa mazowieckiego zaledwie 10km od Warszawy. Miasto Halinów znajduje się w powiecie mińskim i jest siedzibą gminy miejsko wiejskiej Halinów. Powierzchnia miasteczka nie należy do największych, gdyż osiąga ona wielkość zaledwie 2,84km2 , liczba zamieszkującej je ludności wynosi nieco ponad 3500 osób. Prawa miejskie Halinów otrzymał dopiero w roku Read more about Halinów jednym z najmłodszych miast w Polsce[…]

Rośnie liczba podmiotów gospodarczych

W odległości zaledwie 10 km od Warszawy położona jest gmina Halinów. W Halinowie rolnictwo stanowi bardzo ważną gałąź gospodarki lokalnej. Użytki rolne stanowią zdecydowaną przewagę w strukturze miasta. Grunty orne dominują nad pozostałymi użytkami rolnymi. W rolniczym krajobrazie można także spotkać pastwiska, łąki oraz rozległe sady. W uprawach rolnych przeważają warzywa z dominacją ziemniaków oraz Read more about Rośnie liczba podmiotów gospodarczych[…]