Prace interwencyjne. Kto może skorzystać?

Bezrobotni mieszkańcy Wołomina mają możliwość skorzystania z różnorodnych programów aktywizacyjnych. Programy te zarządzane są przez Urząd Pracy. Zainteresowane osoby muszą wyrazić chęć wzięcia udziału w projekcie. Stawką jest oczywiście zatrudnienie. W niektórych przypadkach opiekunowie, którzy prowadzą bezrobotnego z ramienia urzędu, oferują swoim podopiecznym bezrobotnym określone oferty pracy. Oprócz tych spływających bezpośrednio od pracodawców wakatów bezrobotny Read more about Prace interwencyjne. Kto może skorzystać?[…]