Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Sierpc
Ogłoszenie o naborze Nr 54722

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sierpcu oraz poza siedzibą urzędu na terenie powiatu sierpeckiego. Kontakt ze zwierzętami , wyjazdy służbowe, praca przy komputerze.

Zakres zadań

  • zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
  • realizacja monitoringu chorób zakaźnych zwierząt, kontrola bioasekuracji i zabezpieczenia epizootycznego gospodarstw
  • przygotowywanie decyzji i prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie nadzorowanych podmiotów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad lekarzami weterynarii wyznaczonymi do wystawiania świadectw zdrowia w obrocie i handlu zwierzętami;
  • sporządzanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe •Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe powiązane z zakresem spraw
należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
•Posiadanie obywatelstwa polskiego
•Korzystanie z pełni praw publicznych
•Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    APLIKUJ TERAZ