Praca mazowieckie: ciekawe oferty pracy z regionu

Poznaj zapotrzebowanie kadrowe firm, przygotuj się do rekrutacji, znajdź satysfakcjonującą pracę. Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje na temat mazowieckiego rynku pracy.

Oferty pracy

Duży rynek pracy

Działa tu około 9,6 mln podmiotów, w tym ponad 1000 dużych firm.

Różnorodne zapotrzebowanie

Pracę znajdą i specjaliści, i technicy czy kandydaci do prac prostych.

Łatwy dostęp

Codziennie publikowane są nowe oferty zatrudnienia czy stażu.

Sprawdź aktualne ogłoszenia od pracodawców!

Ekspert ds. informacji ryzyka zabezpieczeń

dzisiaj

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

na czas nieokreślony Centrala

Więcej informacji

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

dzisiaj

NES Global Talent

mazowieckie / Warszawa

Zakres obowiązków: Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowe jak i skonsolidowane) Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT i CIT)...

Więcej informacji

Business Developer for Polish Market

dzisiaj

RAYNET s.r.o.

mazowieckie / Warszawa

Identify and Prospect: Seek out and engage with potential SMB clients (and partners) across Poland who can benefit from our CRM solution. Convert Leads into...

Więcej informacji

Ekspert ds. etatyzacji

dzisiaj

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

na czas określony .

Więcej informacji

Specjalista ds. projektów, inwestycji i remontów

dzisiaj

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

na czas określony Departament Przedsięwzięć i Inwestycji Administracyjnych

Więcej informacji

Specjalista ds. rozwoju procesów biznesowych

dzisiaj

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

umowa na zastępstwo Departament Produktów Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Województwo mazowieckie – informacje

Szukasz pracy na Mazowszu, a może planujesz przeprowadzenie się do tej części kraju? Na początek zapoznaj się z garścią informacji na temat tego największego województwa w Polsce. Przede wszystkim jest to obszar łączący w sobie wiele funkcji – prężnie rozwija się tu przemysł, ogromną część terenów stanowią użytki rolne, nie brakuje tutaj również lasów i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Dominujące liczbowo typy działalności to przy tym handel i usługi. Aglomeracja warszawska, poza pełnienia istotnych funkcji administracyjnych, to także ogromny ośrodek biznesu i działalności wspierającej o znaczeniu międzynarodowym.

Powierzchnia

Województwo mazowieckie zajmuje teren o wielkości 35 558,47 km². Stanowi tym samym największe województwo w Polsce (zajmuje 11,4% powierzchni kraju). Warto pamiętać, że woj. mazowieckie i Mazowsze to nie to samo. W obrębie województwa, prócz historycznej krainy Mazowsza, znajdują się tereny należące do krain Podlasia czy Małopolski.

Liczba ludności

Województwo mazowieckie zamieszkuje łącznie około 5,5 mln osób, w tym około 2,6 mln mężczyzn i 2,9 mln kobiet (GUS, VI 2022). W przeważającym stopniu są to mieszkańcy miast (3,6 mln). Osób zamieszkujących wsie jest z kolei 1,9 mln. W samej stolicy Polski (i zarazem województwa), czyli Warszawie, mieszka około 1,9 mln ludzi.

Gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia w województwie mazowieckim wynosi 155 os./km² (GUS, VI 2022). Nie jest zatem zbyt wysoka. Trzeba jednak pamiętać, że gęstość zaludnienia w dużych miastach Mazowsza jest nieporównywalnie wyższa, na przykład w Warszawie wynosi aż 3600 os./km².

Największe miasta

Największym miastem w województwie mazowieckim – i zarazem w całym kraju – jest oczywiście stolica Polski, Warszawa. Inne miasta na prawach powiatu w regionie, tworzące bardzo różnorodne rynki pracy, to: Radom, Płock, Siedlce i Ostrołęka. Łącznie w Mazowieckiem jest 95 miast, do tych najludniejszych, prócz wyżej wspomnianych, należą: Pruszków, Legionowo, Piaseczno, Otwock, Ciechanów, Żyrardów czy Mińsk Mazowiecki.

Ostatnie artykuły blogowe:

Zmiany w zleceniówkach

Mieszkańcy Przasnysza wykonujący pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, inaczej zwanej zleceniem mają powody do radości...
własna firma

Załóż firmę z WUP

Pracownicy Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej często spotykają się z pytaniami odnośnie wznowienia programu Załóż...

Ząbki żyją

Niektórzy, mówiąc Ząbki, myślą Warszawa. To błąd. Ząbki to nie dzielnica Warszawy, a miejscowość zlokalizowana...

Oferty pracy: mazowieckie

Rynek pracy w Mazowieckim jest chłonny i otwarty dla kandydatów z różnych branż. Do szukania zatrudnienia warto się jednak dobrze przygotować. Oto czynności, które warto wykonać, by przyspieszyć znalezienie w województwie mazowieckim pracy Twoich marzeń.

Budownictwo

Można spodziewać się wielu ofert kierowanych do: betoniarzy i zbrojarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, dekarzy i blacharzy budowlanych, monterów instalacji budowlanych, murarzy i tynkarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie, robotników budowlanych.

Przemysł i TSL

Problemu ze znalezieniem zatrudnienia w Mazowieckiem nie powinni mieć też kandydaci z wykształceniem i umiejętnościami technicznymi: elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, mechanicy pojazdów samochodowych, operatorzy obrabiarek skrawających, spawacze, ślusarze, kierowcy ciężarówek, magazynierzy.

Praca mazowieckie

Oświata

Podobnie jak w wielu częściach kraju, także w województwie mazowieckim zbyt mało jest chętnych do podjęcia pracy w szkole. Zgodnie z Barometrem zawodów wciąż brakuje nauczycieli zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak i przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.

Opieka zdrowotna

W usługach medyczno-opiekuńczych od lat panuje deficyt kandydatów do pracy. W regionie Mazowsza liczne ogłoszenia kierowane są do: lekarzy, pielęgniarek i położnych, psychologów i psychoterapeutów oraz opiekunów osób starszych i z niepełnosprawnością.

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w regionie

Województwo mazowieckie jest bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o wysokość bezrobocia w poszczególnych jego częściach. Dlatego, by ocenić swoje szanse na pracę, warto sprawdzić stopę bezrobocia rejestrowanego (obliczaną przez Główny Urząd Statystyczny) dla konkretnego powiatu lub miasta.

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby wszystkich aktywnych zawodowo (czyli zarówno pracujących, jak i bezrobotnych, ale pozostających w wieku produkcyjnym i zdolnych do pracy). W województwie mazowieckim stopa bezrobocia jest na poziomie 4,6% (GUS, X 2022). Dla porównania, stopa bezrobocia dla Polski to 5,5%.

Liczba bezrobotnych

W województwie mazowieckim liczba bezrobotnych wynosi około 1,3 mln. W całej Polsce bezrobotnych jest z kolei 9,1 mln. Są to osoby pozostające bez pracy, które zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy. Rzeczywista liczba bezrobotnych może być zatem znacznie wyższa – nie wszyscy bowiem decydują się na zgłoszenie do urzędu pracy.

Najwyższe bezrobocie

W Mazowieckiem najwyższy poziom bezrobocia (GUS, X 2022) zanotowano w powiatach szydłowieckim (22,1%), makowskim (15,9%), radomskim (15,4%), przysuskim (14,9%), żuromińskim i pułtuskim (w obu 12,8%). Trudno wskazać jedną przyczynę bezrobocia w województwie mazowieckim. Największym problemem jest tzw. długotrwałe bezrobocie (powyżej 12 miesięcy). Na terenach wiejskich często obserwuje się z kolei bezrobocie sezonowe.

Najniższe bezrobocie

Na drugim biegunie znajdują się miasta i powiaty, w których stopa bezrobocia jest zdecydowanie poniżej poziomów ogólnopolskiego i wojewódzkiego. Do obszarów o najniższym bezrobociu należą przede wszystkim te należące do aglomeracji warszawskiej, choć nie tylko. Najniższe poziomy wskaźnika zanotowano w Warszawie (1,9%), powiecie warszawskim zachodnim (2,0%), powiecie grójeckim (2,2%), powiecie pruszkowskim (3,1%), powiecie piaseczyńskim (3,3%), powiecie wyszkowskim (3,4%).

Bezrobocie w miastach

Warto przyjrzeć się też bezrobociu w poszczególnych miastach na prawach powiatu w województwie mazowieckim. Najniższy wskaźnik bezrobocia jest w Warszawie – jak wspomniano, to tylko 1,9%. W innych miejscowościach sytuacja wygląda następująco: Siedlce – 4,2%, Płock – 6,2%, Ostrołęka – 7,9%, Radom – 10,4%.