Praca: Referendarz

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 62392

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
•wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
•brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
•szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
•windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
•węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)
•praca w pokoju wieloosobowym
•praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego •opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo •opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, •opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstw •uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa,
 • Zadanie 2: Dokonywanie analiz prawnych •przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny w zakresie działania Wydziału, w celu udzielenia odpowiedzi zainteresowanym podmiotom.
 • Zadanie 3: Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc. •analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii •analizowanie planowanych zmian prawnych •przekazywanie informacji zainteresowanym
 • Zadanie 4: Udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, w tym poprzez sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia
 • Zadanie 5: Rozpatrywanie sygnałów obywatelskich oraz wydawanie opinii •udzielanie odpowiedzi na sygnały obywatelskie w ramach Infolinii „Obywatel", w celu zapewnienia kompleksowej i jednolitej informacji nt. wymagań związanych z procesem inwestycyjno- budowlanych. •wydawanie opinii w sprawie •analizowanie składanych sygnałów obywatelskich i zbieranie dodatkowych wyjaśnień/ dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 • znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów z zakresu legislacji, w tym m.in. regulujących tryb pracy Rady Ministrów,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty  Specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań-praca przy komputerze;-praca związana z obsługą wyposażenia...

  Specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:1.Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.2.Zagrożenie...

  Specjalista

  Warunki pracyPracownikom oferujemy: • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,...

  Specjalista

  Warunki pracyMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4...

  Główny specjalista

  Warunki pracyWarunki pracy:Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:1.Krajowe lub zagraniczne wyjazdy...

  Główny specjalista

  Warunki pracyPracownikom oferujemy: • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,...

  Główny specjalista

  Warunki pracyPracownikom oferujemy: • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,...

  Główny specjalista

  Warunki pracyPracownikom oferujemy: • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,...