Praca: Referendarz

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 62385

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
•wyjazdy służbowe
•permanentna obsługa klientów zewnętrznych
•częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
•wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
•brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
•szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
•windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
•węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)
•praca w pokoju wieloosobowym
•praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1: Prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych w tym: •opracowywanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, •prowadzenie procedury odwoławczej (m.in.: analizowanie materiału dowodowego, który stanowią operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości oraz dokumenty zgromadzone przez organ pierwszej instancji, w celu przygotowania projektu rozstrzygnięcia, przygotowywanie projektów pism w przedmiocie wystąpienia do stron postępowań i innych podmiotów, w celu pozyskania informacji niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia), •przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji, •prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem informacji publicznej (w tym: przygotowywanie projektu odpowiedzi wnioskodawcy, przygotowywanie materiałów będących informacją publiczną).
 • Zadanie 2: Wykonywanie zastępstwa procesowego, w tym: •przygotowywanie pism procesowych, •występowanie przed sądami administracyjnymi w celu należytej obrony interesów Ministra.
 • Zadanie 3: Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc., w tym: •analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, •analizowanie planowanych zmian prawnych w celu wykorzystania pozyskanej wiedzy w prowadzonych postępowaniach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty  Specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań-praca przy komputerze;-praca związana z obsługą wyposażenia...

  Specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:1.Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.2.Zagrożenie...

  Specjalista

  Warunki pracyPracownikom oferujemy: • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,...

  Specjalista

  Warunki pracyMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4...

  Główny specjalista

  Warunki pracyWarunki pracy:Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:1.Krajowe lub zagraniczne wyjazdy...

  Główny specjalista

  Warunki pracyPracownikom oferujemy: • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,...

  Główny specjalista

  Warunki pracyPracownikom oferujemy: • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,...

  Główny specjalista

  Warunki pracyPracownikom oferujemy: • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,...