Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Grodzisk Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 22114

Warunki pracy

Budynek posiada podjazdy dla wózków inwalidzkich. Toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo.
Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • wprowadzanie oraz przetwarzanie danych z deklaracji oraz innych informacji podatkowych, w tym przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zgromadzenia informacji o podatnikach,
 • weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym obsługiwanych dokumentów w celu sprawdzenia poprawności ich wypełnienia,
 • tworzenie rejestrów przypisów i odpisów w celu przekazywania ich do rachunkowości,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/referent_1914687.html
  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty  Referent / Starszy Referent / Specjalista / Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym

  Referent / Starszy Referent / Specjalista / Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 2 Rodzaj umowy: umowa o pracę,...

  Referent

  Warunki pracyWarunki pracy spełniają wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.Stanowisko pracy biurowej wyposażone w komputer z dostępem do...

  Referendarz

  Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa.Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób...

  Referent

  Warunki pracyBudynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

  Referent

  Warunki pracyMiejsce pracy znajduje się na I piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych...

  Młodszy Specjalista w Biurze Komunikacji Społecznej

  umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy Wymiar etatu: 1 etat Miejsce wykonywania pracy:...

  Referendarz

  Warunki pracyWarunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań – krajowe lub zagraniczne wyjazdy...