Praca: Specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 48406

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
Departament Analiz i Strategii mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Wspieranie zespołu analitycznego Zadania 10 – Modelowanie wielochorobowości w tworzeniu narzędzi analitycznych oraz narzędzi automatycznego generowania raportów, w szczególności dotyczących wielochorobowości;
 • Udział w tworzeniu atlasu współczynników jakości ważonych ryzykiem oraz platformy w zakresie ryzyka;
 • Analiza literatury naukowej w zakresie zagadnień wielochorobowości;
 • Współtworzenie propozycji prezentacji danych oraz tworzenie narzędzi do wizualizacji danych dotyczących wielochorobowości;
 • Konsultacje z analitykami zespołu celem wyboru wskaźników ryzyka;
 • Konsultacje z ekspertami medycznymi w ramach realizacji Zadania 10 celem poprawnego opracowania założeń modelu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego,
 • znajomość języka R lub Python,
 • podstawowa znajomość SQL,
 • znajomość podstaw statystyki i ekonometrii, w szczególności modelowania,
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • analityczne myślenie,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji (np. Git),
 • wiedza z zakresu teorii ekonomii zdrowia,
 • znajomość narzędzi do wizualizacji danych (Power BI, Tableau).
APLIKUJ TERAZ