Praca: Specjalista

Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 57553

Warunki pracy

•praca administracyjno – biurowa,
•użytkowanie sprzętu biurowego,
•praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
•kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, Urzędem Skarbowym w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz Komornikami w zakresie zajęć wierzytelności.
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, windy nie są wyposażone w informację głosową, ciągi komunikacyjne w budynku odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Zakres zadań

 • Realizowanie wynagrodzeń osobowych poprzez przygotowanie list wypłat w celu zapewnienia pracownikom należnych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym pracowników i zleceniobiorców i przekazywanie ich do ZUS za pośrednictwem programu "Płatnik".
 • Rozliczanie funduszu płac oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji.
 • Realizowanie wynagrodzeń bezosobowych poprzez przygotowanie list wypłat w celu zapewnienia zleceniobiorcom należnych świadczeń wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi finansowo - księgowej
 • Biegła znajomość ustawy: o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej, o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych w administracji publicznej
 • Bardzo dobra znajomość programu „Płatnik”
 • Bardzo dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu SOFTUS
APLIKUJ TERAZ